Tělesná hmotnost

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Chceme-li určit, jestli někdo trpí nadváhou nebo podváhou, nestačí nám obvykle znát jenom jeho tělesnou hmotnost. Představte si například děti. Daleko více nám pomůže, pokud hmotnost budeme posuzovat ve vztahu k nějakému dalšímu parametru.

Již v 19. století francouzský anatom a antropolog Paul Pierre Broca přišel s názorem, že tělesná hmotnost v kilogramech by měla být rovna výšce daného jedince v centimetrech, od které odečteme 100. Tento vztah se nazývá jako Brocův vzorec.

ideální hmotnost (kg) = tělesná výška (cm) - 100

Možná že někdy nám pro rychlou orientaci tento vzorec postačí (zvláště, pokud zrovna nebudeme mít po ruce kalkulačku), ale bohužel ve spoustě případů není dostatečně přesný. Stačí například, pokud má daný jedinec trochu vyvinutější muskulaturu.

Toho si byl jistě vědom i belgický matematik a statistik Lambert Adolphe Jacques Quételet, který žil rovněž v 19. století a proto přišel s lepším vzorcem, který se někdy podle něj nazývá Queteletovým vzorcem. Daleko častěji se s ním ale setkáte pod názvem body mass index (BMI), což by se asi do češtiny dalo nejlépe přeložit jako index tělesné hmotnosti.

Výpočet není nijak složitý, i když málokdo bez kalkulačky rád násobí desetinná čísla. :-) Hmotnost v kilogramech vydělíme druhou mocninou výšky v metrech.

BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m)
BMI klasifikace
<17,5 velká podváha
<18,5 podváha
18,5-25 normální hmotnost
25-30 nadváha
30-35 obezita I. stupně (mírná obezita)
35-40 obezita II. stupně (střední obezita)
35-40 obezita III. stupně (těžká, morbidní obezita)
40-50 monstrózní obezita
>50 "super" obezita
Personal tools