Toxické, toxiinfekční poškození ucha

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • krevním oběhem, prosakováním okénky ze středního ucha, píštělí do labyrintu
  • při chronickém hnisání ve středním uchu/infekčních nemocech působením toxinů, při otravách
  • postižení hlemýždě se projeví percepční poruchou, ztráty ve vysokých tónech, recruitment efekt (poškození zevních vláskových buněk, lépe slyší se zvukovou kulisou)
  • postižení sluchového nervu poruchou pro všechny frekvence rovnoměrně, šelest až hukot
  • postižení vestibulárního ústrojí -> závrať, nystagmus, úchylky
  • infekční neuritis VIII -> neurolabyrintitis, po meningitis, chřipka, spalničky, rubeola, herpes zoster oticus, parotitis epidemica, spála, diftérie, typhus abdominalis
  • otravy VIII -> změna na Cortiho orgánu, na gangliových bb, alkohol podporuje vstřebávání jedů
    • olovo, rtuť, benzen, toluen, CO2, CO, ethylalkohol, nikotin (spasmy labyrintových cév), kys. salicylová, streptomycin, neomycin
Personal tools