Uveální melanom

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Maligní melanom (MM)

 • nejčastější, nejvážnější malignita oka (z toho chorioidea 80%, corpus ciliare 15%, iris 5%)
 • zejména starší 50 let

MM duhovky

 • většinou z névů; diagnostikován relativně brzo (je vidět)
 • tmavý uzel, zneokrouhlení zornice
 • při růstu do komorového úhlu event. sekundární glaukom
 • Rx: radikální chirurgie iridektomií nebo iridocyklektomií
 • ukázky MM duhovky (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/A/A195.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)

MM řasnatého tělíska

 • zistí se často pozdě (infiltrace duhovky, komplikovaná katarakta)
 • může dilatovat episklerální cévy resp. prosvítat sklérou v místě růstu
 • diagnóza pomocí gonioskopie event. ultrazvukové biomikroskopie
 • Rx: menší -> bloková excize (= c. ciliare + přilehlá skléra a duhovka); větší -> enukleace; event. gama nůž
 • ukázka MM řasnatého tělíska (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/A/A224.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)

MM cévnatky

 • nejčastější nádor oka dospělých (1:2500 lidí)
 • klasický - ohraničený tmavý útvar na fundu + často serózní odchlípení sítnice v okolí
 • amelanotická forma - těžší diagnostika
 • malé a periferní -> můžou být asymptomatické; jinak skotomy, event. známky odchlípení sítnice (záblesky, jiskry)
 • bolest jen velice vzácně
 • důležité je podrobné vyšetření a fotodokumentace
 • Rx:
  • do 2-3 mm -> sledování
  • 4-8 mm -> brachyterapie - lokální ozáření; transpupilární termoterapie - ošetření malých nádorů infračerveným laserem
  • do 15 mm -> lokální resekce, resekce vitrektomií
  • jinak enukleace (možný rozsev metastáz(?))
  • v případě prorůstání sklérou ještě ozáření resp. exenterace orbity
 • metastázy - zejména do jater, plic, podkoží, CNS, páteře -> od toho se odvíjí vyšetřování
 • při diagnóze většinou bez metastáz; prognóza podle typu a velikosti
 • po enukleaci - prognóza 50%/5 let zemře na pozdní metastázy (smíšený resp. epiteloidní typ)
 • ukázky MM při oftalmoskopii (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/F/F089.htm) a choroidálního melanomu (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/F/F037.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
Personal tools