Vývoj kůže

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • kůže se diferencuje ze dvou základů:
  • epidermis vzniká z povrchového ektodermu
  • škára se vyvíjí z mezenchymu, který pochází z mezodermu somatopleury
 • u nejmladších embryí je ektoderm jednovrstevný → ve 12. týdnu se stává dvouvrstevným → je složen z:
  • bazální vrstvy → tvořena zárodečnými buňkami
  • povrchové vrstvy → snadno se olupuje - nazývá se periderm (epitrichová vrstva)
 • ve 3. měsíci se tvoří vrstevnatý dlaždicový epitel, který v povrchové vrstvě keratinizuje
 • periderm se olupuje a jeho zbytky mohou být ještě u novorozence
 • přídatné kožní orgány se tvoří z ektodermu → ze zárodečné vrstvy epitelu rostou epitelové čepy a vrůstají do hloubky, kde se dále diferencují
 • jako první se objevují základy mléčných žláz → u embryií koncem 1. měsíce vzniká párová mléčná lišta
 • mléčné lišty se zakládají na ventrokaudální straně trupu → od krajiny žaberních oblouků až na rudimentální ocas → většina těchto základů zaniká
 • na místech odpovídajících budoucím bradavkám proliferuje epitelový základ jak na povrch, tak to hloubky jako mohutný epitelový čep → rozpadem buněk se v něm vytvoří lumen → základ budoucího hlavního mlékovodu
 • až do puberty se stavba mléčné žlázy nemění → v pubertě dojde u dívek ke zvětšení a přestavbě
 • u novorozenců obojího pohlaví mohou být mléčné žlázy zduřené a mohou produkovat sekret → důsledek vlivu hormonů z mateřského organismu
 • z vývojových anomálií se mohou vyskytovat přespočetné prsy (polymastia) nebo častěji přespočenté bradavky (polythelia) → lokalizovány v místech bývalé mléčné lišty
 • první vlasy vznikající na těle fétu - lanugo - jsou jemné primitivní vlásky → ještě ve fetálním období nahrazeny vlasy sekundárními (vlasy a chloupky po těle)
 • terciální vlasy se vyvíjí v podpaždí a v okolí zevního genitálu, vousy se vyvíjí od puberty
Personal tools