Vaskulitidy

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Infekční

Primární

 • luetická (syfilis) - 3.stadium
 • vzestupná + oblouk
 • vaskulitida vasa vasorum - ischemie intimy
 • proliferativní zánět
 • tlak vyklene stěnu - aneuryzma oblouku

Sekundární

 • přeleze z abscesu na cévu


Neinfekční

 • imunologické

IK

 • usadí se v drobných cévách
 • kůže, ledviny
 • vaskulární purpury (Henoch-Schonlein)

protilátky

 • ANCA autoprotilátky - proti myeloperoxidáze (p/c-ANCA)
 • napadnou neutrofil - rozpad a vyplavení látek (degranulace neutrofilů) - poškodí cévu

PAN

 • IK
 • systémové onem. středních a malých tepen
 • akutní nekrotizující zánět celé šíře stěny
 • postižení probíhá intermitentně, v atakách, ložiskové, nepravidelné
 • vede - k trombotickým uzávěrům, nebo ke vzniku aneuryzmatických vyklenutí stěny
 • mohou být poškozeny všechny orgány a tkáně těla (x plíce)
 • v důsledku segmentálních nekróz vznikají mikroaneuryzmata či aneuryzmata a tepna nabývá uzlíkovotého vzhledu
 • trombotické uzávěry tepen vedou ve vyživovaných tkáních ke vzniku mnohočetných drobných infarktů, ulcerací či krvácení
 • mikro - transmurální fibrinoidní nekróza, infiltrát neutrofilů, eosinofilů i mononukleárů - buněčný infiltrát zasahuje široce periadventiciálně (periarteritis) - ve stadiu hojení buněčnost mizí a léze cévní se mění vazivově (často s obliterací lumina)
 • klin. - chronické recidivující horečnaté onem. s polymorfním víceorgánovým postižením
 • ledviny - hypertenze, renální insuficience
 • GIT - krvácení, ulcerace, perforace
 • terapie - koritkosteroidy a cyklofosfamid

Wegenerova granulomatóza

 • trias - nekrotizující vaskulitida typu PAN postihující malé cévy, hl. v plicích + nekrotizující granulomy horních dýchacích cest (granulomy = s centrální nekrózou a lemem z epiteloidních i obrovských vícejaderných bb.) + nekrotizující fokálně - segmentální nebo srpkovitá GN
 • asi autoimunitní - specifické autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů cANCA

Kawasakiova nemoc

 • horečnaté onem. kojenců a malých dětí
 • vyrážka kůže, záněty sliznic spojivek a úst, zvětš. krční uzliny, generalizovaný zánět malých a středních tepen (dětská PAN)
 • často postiženy koronárky - vícečetná aneuryzmata a uzavírající trombózy
 • většinou se sama vyhojí x smrt na IM nebo rupturu aneuryzmatu koronární tepny


Granulomatózní vaskulitidy

 • velké cévy

Temporální arteritis Horton

Takayasuova nemoc

 • granulomatózní zánět proti elastice cév
Personal tools