Vrozené vady hrtanu a průdušnice

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

hrtan

stridor laryngis congenitus (laryngomalacie)

  • nedostatečná tuhost, opožděně chondrofikuje, příklopka stočená, ve fázi vdechu dochází k nasávání aryepiglotických řas do hrtanového vchodu

laryngocele

  • vzduchem nebo hlenem naplněná výchlipka ventriculus laryngis, vzduchová se může vydouvat zevně na krku, hrtanová dušnost, chrapot

diaphragma laryngis

  • inspirační stridor, výrazná dysfonie

trachea

tracheoezofageální píštěl

  • většinou chlapci, většinou spojena s atrézií jícnu
  • vzniká ve 4. týdnu neúplným rozdělením horního úseku předního střeva
  • 4 typy, nejčastěji horní úsek jícnu uzavřen a dolní část se uzavírá poblíž bifurkace

laryngotracheoezofagální štěrbina

  • neúplné oddělení průdušnice od jícnu, afonie

stenóza a atrézie

  • sdružené s píštělí
Personal tools