Záněty velkých slinných žláz

Z Medik.cz - portálu pro mediky

sialoadenitis acuta

 • bacterialis -> kanalikulární cestou, při snížení celkové odolnosti, diabetici, obstrukce
  • zduření, teplota, sucho v ústech, ústí vývodu infiltrované s výtokem hnisu, při parotitidě ankylostoma
 • parotitis epidemica -> zduření oboustranné, bolestivé, sucho v ústech, obvykle horečka kolem 38°C
  • klid na lůžku, tekutiny, kaše, ústní hygiena, antipyretika
  • komplikace mohou být vážné

sialoadenitis chronica

 • parotitis chronica - obvykle jednostranně, zduření bývá nebolestivé, kůže klidná; málo a zkalené sliny; delší trvání -> fibrózní změny
 • parotitis chronica recidivans -> častější u dětí, postižení i obou žláz, spontánně během 1-2 dnů odezní, ale s různým časovým odstupem se vrátí
  • kůže bledá, subfebrilie, bolestivost
 • submandibularis -> podobná, méně častá
 • fibroproduktivní sialoadenitida - doprovázena rozsáhlým zánikem parenchymu, náhrada vazivem; jednostranně, tuhý nebolestivý infiltrát
 • Th: ATB (i opakované kultivace), tekutiny, hygiena, podpora salivace (sialogoga, kupř. pilokarpin)
Personal tools