Zkratky/B

Z Medik.cz - portálu pro mediky

BAL bronchoalveolární laváž
BCA bronchogenní karcinom
BCR B Cell Receptor
BM bazální membrána
BMD Beckerova muskulární dystrofie
bone mass density
BMI body mass index
BNP brain natriuretic peptid
BPD biparietal diameter
BRCA breast carcinoma - v názvech genů (např. BRCA-1, BRCA-2)
BSE bovinní spongiformní encefalopatie
breast self-examination
Personal tools