Zkratky/K

Z Medik.cz - portálu pro mediky

KFA kryptogenní fibrotizující albeolitis
KPR kardio-pulmonální resuscitace
KPCR kardio-pulmo-cerebrální resuscitace
KOMT katechol-O-methyl transferáza
KS krevní skupina
Personal tools