Zkratky/M

Z Medik.cz - portálu pro mediky

MAO monoaminooxidáza
MDA Multiple Displacement Amplification
MDS myelodysplastický syndrom
MHC major histocompatibility complex
MLPA Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
MR magnetická rezonance
MRN minimální reziduální nemoc
MRI magnetic resosance imaging
MSAFP maternal fluid AFP, AFP naměřené v mateřském séru, viz. AFP
MTHFR metylentetrahydrofolátreduktáza
Personal tools