Zkratky/N

Z Medik.cz - portálu pro mediky

NAD+ nikotinamidadenindinukleotid
NADH NADH + H+ (hydrogenovaný NAD)
NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát
NHBD Non Heart Beating Donnors, „dárci s nebijícím srdcem“
NBL neuroblastom
NCBI National Centre for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
NHL non-Hodgkinské lymfomy
NHS National Health System (http://www.nhs.uk) (britský systém veřejného zdravotnictví)
NIH Natonal Institutes of Health (http://www.nih.gov/), Bethesda, Maryland, USA
NLM National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/), Bethesda, Maryland, USA
NSA nesteroidní antiflogistika, nesteroidní antirevmatika
NsP nemocnice s poliklinikou
NT nuchální translucence
NTD neural tube defects, defekty neurální trubice
nežádoucí účinky
novorozenecká úmrtnost
Personal tools