Zkratky/R

Z Medik.cz - portálu pro mediky

RA refrakterní anémie
revmatoidní artritida
rodinná anamnéza
REM rapid eye movement
RER rough endoplasmatic reticulum
RFLP restriction fragment length polymorphism
Rh Rhesus factor
RNA ribonucleic acid, viz. nukleové kyseliny
RNK ribonukleová kyselina, viz. nukleové kyseliny
RS roztroušená skleróza (sclerosis multiplex, neurodegenerativní onemocnění)
RSV respirační synciciální virus
Rous sarcoma virus
RTA renální tubulární acidóza
RV residual volume - reziduální kapacita
RZP rychlá zdravotnická pomoc
Personal tools