Zkratky/V

Z Medik.cz - portálu pro mediky

VC vital capacity
VF ventrikulární fibrilace
VFN Všeobecná fakultní nemocnice
VLDL very low density lipoprotein
VT ventrikulární tachykardie
VSV vrozená srdeční vada
VVV vrozená vývojová vada
VCV vicium cordis congenitum (vrozená srdeční vada)
v.s. Pravděpodobně, asi
VAS Vertebrogení algický syndrom
Personal tools