Zkratky/W

Z Medik.cz - portálu pro mediky

WBC White Blood Cells (bílé krvinky)
WGO Whole Genome Amplification
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
WPW Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (syndrom preexcitace)
Personal tools