Známá témata k přijímacímu pohovoru na 2. LF UK

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Součástí přijímacího řízení na 2. LF UK v Praze je i přijímací pohovor. Před ním si student vylosuje dvě témata (v roce 2008 se losovalo jen 1 téma). Jelikož se každý rok opakuje zvědavost všech uchazečů o studium na této fakultě na tyto otázky, na této stránce by se mělo shromažďovat to, co si studenti, kteří tímto přijímacím řízením prošli, zapamatovali. Pokud jste i vy někdy dělali přijímací zkoušky na 2. LF a pamatujete si, co jste měli za témata a nenaleznete je zde, tak je prosím doplňte. (Stačí kliknout nahoře na "edit". Syntaxe snad není nijak složitá, když něco zkazíte, tak to buď někdo zkušenšjší opraví, nebo tam v nejhorším vrátím starší verzi stránky :-)

Rok 2010 - táhla se pouze jedna otázka(dají vám vybrat z papírových kartiček se stolu s níže uvedenými tématy), - další otázka byla pro všechny společná, šlo tam o pohovor o motivaci, zájmu o medicínu, proč, popř. jaký obor medicíny by chtěl student dělat, mimoškolní aktivity, související s medicínou, zda-li student čerpá informace z nějakých vnějších zdrojů, např internetu nebo časopisu, apod. Zkrátka "pokec" :)

V roce 2012 - táhnou se dvě otázky a nakonec se zeptají co nás dovedlo ke studiu na 2.LF UK. Tedy měly se táhnout, nicméně páni doktoři se mohou jednoduše rozhodnout, že téma se považuje za první a proč chcete jít ma medinu za druhou otázku.

Témata

 1. Nadace, charita, sponzoring, granty...
 2. Sdělování pravdy nemocnému
 3. Náhradní rodičovství
 4. Registrované partnerství homosexuálů
 5. Informační systémy ve zdravotnictví
 6. Eutanázie
 7. Antikoncepce
 8. Problematika duševně nemocných
 9. Ohrožené a týrané děti (pomoc v rodině X institucionalizace)
 10. Solidarita v rámci zdravotního pojištění
 11. Sekty
 12. Alternativní medicína
 13. Trest smrti
 14. Mateřská dovolená
 15. Medicína a ekologie
 16. Sexuální deviace
 17. Interrupce (práva ženy x práva plodu)
 18. Stres a medicína
 19. Zdravotní pojištění
 20. Lékařská komora
 21. Kritéria kvality lékařské péče
 22. Nádorová onemocnění
 23. Kouření
 24. Transplantace orgánů
 25. Vývoj života na Zemi
 26. Integrace postižených
 27. Hospice
 28. Umělé oplodnění
 29. První pomoc
 30. Rodina a společnost
 31. Chronická onemocnění
 32. Psychosomatická onemocnění
 33. Ženy ve zdravotnictví
 34. Pokusy na zvířatech (ochrana zvířat x výzkum)
 35. Právo pacienta na informace
 36. Vrozené vady
 37. Metabolická onemocnění (diabetes, hypotyreóza, hypertyreóza...)
 38. Klonování
 39. Umírání
 40. Alkoholismus
 41. Promiskuita
 42. Přírodní katastrofy
 43. Politika a ekonomika ve zdravotnictví
 44. Rozluštění DNA kódu
 45. Výživa, prostředí a životospráva
 46. Klinický význam výzkumu
 47. Civilizační choroby - možnosti rehabilitace na pohybový aparát
 48. Humanitární pomoc
 49. Role praktických lékařů v medicíně a společnosti
 50. Neposkytnutí péče
 51. Stresové faktory a jejich působení na zdraví člověka
 52. Ústavy sociální péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné
 53. Základní zdravotnické problémy, válka a katastrofy
 54. AIDS
 55. Mentálně postižené dítě
 56. Sexuální orientace
 57. Stárnutí - medicínské a sociální aspekty
 58. GMO - Genetické manipulace
 59. Lidé se zdravotním postižením
 60. Jóga, akupunktura a léčitelství - můj názor
 61. Drogy a drogová závislost
 62. Představa o handicapu - způsob rehabilitace, možnost nápravy
 63. Reklama ve společnosti
 64. Alternativní zdroje energie v přírodě
 65. Rozluštění lidského genomu ( přínosy a zneužití v lékařství )
 66. Legalizace držení střelných zbraní
 67. Nové léky ( nové x ověřené postupy )
 68. Zdravý životní styl (hradit/nehradit nemoci způsobené nezdravým životním stylem)
 69. Rehabilitační ošetřovatelství, home care
 70. Medicína založená na důkazech / Evidence based medicine (EBM)
Personal tools